Recenzje

Omówienie publikacji podejmujących tematykę otwartości w nauce

 

Michał Starczewski

Poszukując granic humanistycznego przełomu

Debaty w obrębie cyfrowej humanistyki. O co w tym wszystkim chodzi?

 

Maciej Chojnowski

Nauka wymyślana na nowo

Nielsen opisuje narzędzia i rozwiązania, które jego zdaniem stanowią moduły nauki przyszłości. Pomysł ten jest przekonujący, jeśli chodzi o przedstawione możliwości techniczne, może jednak budzić wątpliwości z uwagi na pewną naiwność autora względem ludzkiej natury. Nauka przyszłości to dla autora Reinventing Discovery coś na kształt otwartej krynicy mądrości, z której do woli czerpać mogą wszyscy spragnieni wiedzy – profesjonaliści, zdolni dyletanci czy zwykli śmiertelnicy. Rzecz w tym, że taki demokratyczny udział w naukowym dorobku ludzkości wymagałby dziś kategorycznej zmiany modeli biznesowych funkcjonujących w nauce i wokół niej, a także zasad, wedle których przeprowadza się ewaluację badaczy.

Recenzja książki Michaela Nielsena Reinventing Discovery. The New Era of Networked Science, Princeton University Press 2012.

 

 

 

 

 

 

Additional information