Dokumenty

W sekcji Dokumenty znajdują się materiały charakteryzujące ruch otwartej nauki, zawierające jego główne wytyczne programowe i strategiczne. Są tu dostępne zarówno dokumenty w rodzaju manifestów czy deklaracji założycielskich,
jak i bardziej szczegółowe wskazania związane z działaniami w konkretnych obszarach. Część z nich ma charakter oficjalnych rozporządzeń, inne to propozycje lub stanowiska różnych grup i instytucji.

Deklaracje
Kluczowe deklaracje ruchu otwartego dostępu i otwartej nauki
Dobre praktyki
Rekomendowane rozwiązania dotyczące m.in. oprogramowania i repozytoriów
Ekspertyzy
Opracowania eksperckie dotyczące otwartej nauki
Polityki
Przegląd polskich i zagranicznych polityk otwartości

 

Additional information