Dobre praktyki

Rekomendowane rozwiązania dotyczące m.in. oprogramowania i repozytoriów 

 

Pakiet repozytoryjny CeON

przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych utworzeniem otwartych repozytoriów instytucjonalnych.

Zawiera gotową do instalacji polską wersję otwartego oprogramowania DSpace oraz dokumenty prawne:
1) memorandum dotyczącego wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych;
2) wzór regulaminu korzystania z repozytorium;
3) wzór umowy licencyjnej niewyłącznej, z którego autorzy mogą korzystać w kontaktach z wydawcami.

Całość dostępna jest na stronie Centrum Otwartej Nauki.

 

 

 

 

Additional information