Rejestry

Serwisy rejestrujące otwarte czasopisma, książki, repozytoria, mandaty i dane

 

Directory of Open Access Books - serwis rejestrujący dane o monografiach publikowanych w otwartym dostępie

Directory of Open Access Journals - katalog wydawanych w ponad 100 krajach czasopism naukowych dostępnych w modelu otwartym

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - serwis gromadzący informacje na temat otwartych repozytoriów

Registry of Open Access Repositories (ROAR) - serwis umożliwiający śledzenie zmian zasobów i statusu otwartych repozytoriów

Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP) - rejestr polityk otwartego dostępu

 

 

 

Additional information