Analizy

W sekcji Analizy prezentujemy różnorodne materiały (artykuły, komentarze, wywiady) podejmujące tematykę związaną z szeroko pojmowaną otwartością w badaniach naukowych. Zagadnienia otwartości sąsiadują tu również z innymi tematami, które czasem wprost, zaś innym razem mniej bezpośrednio dotyczą sytuacji w obszarze otwartej nauki. Przedstawiane treści nie tworzą jednorodnej całości, ani nie są wyrazem jednolitego stanowiska. Nie powinny być także traktowane jako tożsame z oficjalnym programem działania Centrum Otwartej Nauki ICM UW.

Case studies
Otwieranie nauki w praktyce
Opinie
Otwartość w nauce z różnych perspektyw
Prawo autorskie
Elementy prawa autorskiego ważne dla otwartej nauki
Projekty
Przedsięwzięcia z zakresu otwartej nauki
Recenzje
Omówienie publikacji podejmujących tematykę otwartości w nauce
Rozmowy
Wywiady z ekspertami
Rozwiązania
Kluczowe kwestie, możliwe podejścia, rekomendacje

 

Additional information